Oficiálnym organizátorom Polyglot Gathering je E@I, slovenská nezisková organizácia, ktorá koordinuje viacero projektov na podporu učenia jazykov (napríklad: lingvo.info, slovake.eu, lernu.net, deutsch.info, mluvtecesky.net, russky.info). Hlavnými organizátormi sú:

Lýdia Machová: hlavná organizátorka

Lýdia je profesionálna tlmočníčka a jazyková mentorka zo Slovenska. Ako samouk sa učí každé dva roky nový jazyk a verí, že tajomstvom učenia sa jazykov je nájdenie tej správnej metódy, ktorú treba čo najdlhšie a zároveň systematicky dodržiavať. Ako jazyková mentorka na www.jazykovymentoring.sk ľuďom radí, ako to dosiahnuť. V súčasnosti ovláda 9 jazykov (slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, španielčina, poľština, francúzština, esperanto a ruština, v poradí, v akom sa ich učila).

Kontakt: lydia.machova@polyglotbratislava.com

Peter Baláž: hlavný organizátor

Peter Baláž, v esperante známy ako Petro, je esperantista, vydavateľ a editor a v roku 2012 bol vyhlásený za Esperantistu roka. Peter žije vo svojom rodnom meste, Partizánskom, a na rôznych úrovniach rozpráva nasledovnými jazykmi: slovenčina, čeština, nemčina, poľština, ruština, angličtina, a tiež esperanto). Je aktívny hlavne v medzinárodnom esperantskom hnutí a vo vzdelávacích projektoch a od roku 2005 je koordinátorom organizácie E@I. Je tiež známy ako organizátor medzinárodných podujatí (hlavne, ale nie len stretnutia esperantistov). Je bývalým členom správnej rady slovenskej Wikipedie a v roku 2012 sa stal členom kontrolnej rady. Vlastní aj slovenské vydavateľstvo Espero, založené v roku 2003, ktoré vydáva hlavne diela v esperante. Viac informácií: Wikipedia.

Kontakt: peter.balaz@polyglotbratislava.com

Dorota Rodzianko: administratíva a financie

Dorota má 28 rokov, pochádza z Polska a v súčasnosti žije na Slovensku. Študovala ekonomiku. Od roku 2010 organizuje medzinárodné podujatia v rôznych európskych mestách a krajinách. Od roku 2012 má na starosti prevažne administratívu účastníkov a financie. Má skúsenosti s organizovaním podujatí s 50 až 300 účastníkmi (bola zapojená aj do organizácie svetového podujatia s 1300 účastníkmi).

Kontakt: dorota.rodzianko@polyglotbratislava.com

Matthieu Desplantes: správa webstránky

Matthieu je z Francúzska, ale od októbra 2013 žije na Slovensku. V Paríži päť rokov študoval počítačové inžinierstvo a teraz pracuje s počítačmi, aj s jazykmi. Do určitej miery hovorí po francúzsky, esperantsky, anglicky, slovensky a rusky a ovláda základy niekoľkých ďalších jazykov. Podieľal sa na organizovaní niekoľkých medzinárodných podujatí, z ktorých väčšina sa týkala esperanta. Tiež bloguje o jazykoch.

Kontakt: matthieu.desplantes@polyglotbratislava.com

Dimitrios Polychronopoulos: sponzori

Dimitrios vyštudoval medzinárodné štúdie a obchodnú administratívu. Žil v rôznych krajinách, napríklad v Grécku, Taiwane, Nórsku, Francúzsku, Španielsku, USA a na Filipínach. Navštívil viac ako sto krajín na všetkých siedmych svetadieloch a na rôznych úrovniach hovorí 14 jazykmi. Na podujatí Polyglot Gathering 2016 spustil yozzi.com, stránku na precvičovanie písania v cudzích jazykoch, ktorej cieľom je stať sa obdobou podobnej stránky (lang-8) pre pokročilých študentov

Kontakt: dimitrios.polychronopoulos@polyglotbratislava.com

Cesco Reale: Conference activities

Cesco spája vedu a komunikáciu – zaoberá sa hrami, jazykmi a matematikou a zároveň organizuje festivaly, výstavy a konferencie. Ovláda viac ako desať jazykov, vrátane latinčiny a esperanta a je držiteľom certifikátu Medzinárodnej fonetickej asociácie. Je tiež zástupcom OSN pre Svetový esperantský zväz a v Taliansku vytvoril jazykový seminár Limbas. Navštíviť môžete aj jeho Youtube kanál: https://www.youtube.com/user/matematikemulo/playlists.

Kontakt: cesco.reale@polyglotbratislava.com

Miroslav Šedivý: koordinátor dobrovoľníkov

Miro sa narodil v Bratislave, len niekoľko kilometrov od Železnej opony a vďaka tomu tajne pozeral rozprávky na rakúskej televízii a veril, že zvyšok sveta rozpráva po rakúsky. Ani do dnes po rakúsky nevie.

Kontakt: miroslav.sedivy@polyglotbratislava.com

Zuzana Dohnalová: ubytovanie, strava a výlety

Zuzana študovala manažment na Univerzite Komenského v Bratislave. Je zakladateľkou a manažérkou spoločnosti Symsite Research, ktorá už viac ako 20 rokov dennodenne prináša zahraničnými investorom na Slovensku ekonomické správy. Pracovala ako šéfredaktorka štvrťročníka Business Operations Report Slovakia, ktorý vydávala Economist Group a bola finančnou manažérkou neziskovej organizácie Centrum pre filantropiu. Ako dobrovoľníčka tlmočí pre kresťanský seminár Otcovo srdce. Má štyri deti a vo svojom okolí organizuje rodinné kempy a píše hry pre mládežnícke divadlo.

Kontakt: zuzana.dohnalova@polyglotbratislava.com

Polyglot Gathering 2017 v Bratislave sa pripravuje v spoluprácii s Judith Meyer a Chuckom Smithom, zakladateľmi série podujatí Polyglot Gathering a hlavnými organizátormi prvých troch ročníkov Polyglot Gathering v Berlíne.